Ana sayfaHakkımızdaÜrünlerimizOtomasyonlarMağazaSerigrafi Bilgi Bankasıİletişim
LUSSO SERİGRAFİ MAKİNELERİ
Türkiye'nin en çok satan markası
Baskıcının özellikleri
Ergonomik çalışma
Baskı kalıbı
Kalıp ipekleri
İpek seçimi ve gerginliği
Kalıp pozlama ve film
Ragle seçimi ve sertliği
Ragle açısı ve basınç
Kalıp yüksekliği
Baskı tablası
Baskı parçası
Baskı hızı ve kontrolü
Poza alma ve hizalama
Hava koşulları ve mevsim şartları
Boya çeşitleri
Boya hazırlama
Yardımcı Kimyasallar
Kurutma Reçeteleri
Temizlik
Serigrafi teknik terimler
Serigrafi baskı teknikleri
Serigrafi Bilgi Bankası

Forum  >  Ergonomik çalışma  >  Ergonomik çalışma

Opeatör her zaman asgari ergonomik çalışma şartlarını oluşturabilecek şekilde çalışma yerini düzenlemelidir.Sağ veya sol elini aktif olarak kullanıyorsabuna göre çalışma tezgahı üstünde malzemeleri baskı parçalarını ,boyayı yerleştirmelidir.
lusso makina
7/31/2017 11:19:08 AM
Serigrafi Baskı Operatörü (Seviye 3), matbaa ve reklam işletmelerinde, makine başında refakat altında ve operatör yardımcıları ile birlikte çalışır. Serigrafi baskı makinesinin bulunduğu çalışma ortamı, matbaa ve reklam işletmelerinde genellikle çok amaçlı kullanılan bir mekândır. Çalışılan ortamda iklimlendirme şartlarına bağlı olarak sıcak veya soğuktan etkilenebilir.
Serigrafi Baskı Operatörü sürekli hareket halinde olup, ayakta çalışır. Çalışma ortamında matbaa kimyasallarından etkilenme riski olasıdır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.
lusso makina
7/31/2017 11:20:39 AM
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri
ISCO 08: 7322 (Basımcılar)
lusso makina
7/31/2017 11:21:15 AM
2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler
2872 sayılı Çevre Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Gürültü Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
İlkyardım Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Makina Koruyucuları Yönetmeliği
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.
lusso makina
7/31/2017 11:21:55 AM
2.4. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat
5187 sayılı Basın Kanunu
5681 sayılı Matbaalar Kanunu
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

4 Adet
Yeni yanıt ekle
Yazar*
Yanıt*
Lütfen resim üzerinde gördüğünüz onay kodunu giriniz.*
Resmi Yenile

 
Ana sayfaHakkımızdaÜrünlerimizOtomasyonlarMağazaSerigrafi Bilgi Bankasıİletişim