trmostalso

Blog

Homepage » Blog

SERİGRAFİ BİLGİ BANKASI

Serigrafi baskıda kullanılan teknik terimler BİNME: Baskı renklerinin üst üste gelmesini,CMYK FİLM: Trikromi baskıda kullanılan tramlı (4 filmden oluşan) filmi,DENSİTOMETRE: Baskıda, baskı materyali üzerindeki mürekkep miktarını, nokta değerlerini ve mürekkeplerin birbirini kabul etme değerlerini ölçen...
The print quality on the print tray mold with the effect of space between the Silk.The gap between the print with a piece of silk screen printing frame most of the time affects print quality.Empirme generality in printing multi-color silk printing birakmadanbask gaps between the mold with a...
Silkscreen printing to be printed in the desired pattern on passing the sieve is 3 different yollagerceklesmek. Photo templates prepared manually (manual) Indirect Foto Sablonlarelek Templates Templates in light-sensitive photographic emulsions the use of calismayafoto made by template is called. Being practical requested...
Sieve in the passage of the ink is left empty if the desired places, with some material from other places must be closed. This process either manually crafted and glued with silk or light-sensitive emulsion method that is used in templates fotomekanik is carried out by copying a template. Emulsion, 1/10...
Fibres woven polyester screen printing features and operations for maximum monofilamertt Polymesh series is organized for the purpose of eligibility.Need a serigrafci prepared by considering all the features that this series of; cost/benefit ratio in terms of the suitability of existing materials in the sector and use of...
Opeatör her zaman asgari ergonomik çalışma şartlarını oluşturabilecek şekilde çalışma yerini düzenlemelidir.Sağ veya sol elini aktif olarak kullanıyorsabuna göre çalışma tezgahı üstünde malzemeleri baskı parçalarını ,boyayı yerleştirmelidir. Serigrafi Baskı Operatörü (Seviye 3), matbaa ve reklam...
Serigrafi Baskı ipek çerçeve ve kalıplarıahşap, demir veya alüminyumdan imal edilmiş olabilir.Bu malzemelerin hangisi olursa olsun kalıbın düzgün ve sağlam olması şarttır. kalıpta çaplık olması bir kenarının basmıyor olması veya farklı esneklik sorunları baskı kalitesini...
Grafik sanatlarda ve baskı resim çalışmalarında sıkça kullanılan serigrafi teknigi için gerekli olan araç- gereçleritanımanın, uygulamadaki sorunları en aza indirmek açısından önemi büyüktür.Gazeler (Elek dokumalar): Konuşma dilinde genellikle “ipek” olarak isimlendirilen gazeleri üç grupta incelemek...
a) Naylon (Tek lifli)b) Polyester (Tek lifli)c) Polyester (Çok lifli)d) Saf ipek (Çok lifli) Tek lif : Tek parçadan oluşan ipliklerle dokunmuş gazelere verilen addır.En önemliözellikleri arasında pürüssüz bir iplik yüzeyi, ve buna bağlı olarak...
Whatsapp
Gökhan Gönenç
Gökhan Gönenç
Hello.
How can we help you?